JEDNORODNOŚĆ SPOŁECZEŃSTW

Czy związki społecz­ne wpływają na zachowanie swych członków, tak aby było ono zgodne z uznanymi wzorcami? A jeśli tak, to za pomocą jakich środków? Te py­tania przenoszą punkt ciężkości etnograficznego badania prawa z analizy „sposobu życia spo- łeńczeństwa” do zagadnień bardziej szczegóło­wych, zgodnych tematycznie z badaniami nad prawem pojmowanym jako sankcjonowane przez aparat przymusu wzorce ludzkiego zachowania.Kłopot polega jednak na tym, że trudno jest mówić o jakiejś jednorodności społeczeństw bez­państwowych. Nawet wtedy, kiedy wyróżnimy np. społeczności prostych myśliwych i zbieraczy, okazuje się, że są tam różne zasady organiza­cyjne i różne techniki rozwiązywania konflik­tów, różny stopień kontroli zachowania jednost­ki przez społeczność i różna rola wiary w dzia­łanie sił nadprzyrodzonych na rzecz konformiz­mu społecznego.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)