INTERPRETACJA MYŚLI

O    interpretacji myśli się na ogół jako o samotnej pracy nad pisanym tekstem. Tymczasem wiele czynności związanych z interpretacją wiąże się jednocześnie z procesem socjalizacji. Niestety, socjalizację przedstawia się często jako bierny proces wpajania i przywykania, gubiąc jej czynny, interpretacyjny składnik. Doty­czy to także pokaźnej części funkcjonalistycznego i ortodoksyjno-marksistowskie- go piśmiennictwa pedagogicznego. W piśmiennictwie tym socjalizację ujmuje się jako proces, dzięki któremu nowi członkowie grupy przyswajają sobie nawyki, po­stawy i przekonania starszych członków. Z wizerunkiem pasywnej socjalizacji nie zgadza się fakt, że dobrze socjalizowani członkowie grupy nie muszą podzielać wszystkich postaw i przekonań innych członków i że w rzeczywistości zróżnicowa­nie zachowania już zsocjalizowanych członków grupy jest ogromne.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!