IM WIĘKSZA ODLEGŁOŚĆ

Im większa odległość między siedzibami zwaśnionych na skutek za­bójstwa rodzin, tym bardziej prawdopodobne, że dojdzie do krwawej zemsty. Wraz z odległo­ścią maleją bowiem tendencje łagodzenia sporu. Opinia publiczna przestaje być zainteresowana współpracą między dwiema osadami, a jedno­cześnie głos opinii publicznej przestaje mieć praktyczne znaczenie dla zainteresowanych. Tak rozumiana samopomoc prawna nie działa wy­łącznie w przypadku zabójstwa. Ktoś, komu na­leży się jakieś świadczenie, kto ma wierzytel­ność lub komu należy się odszkodowanie, może zająć bydło należące do drugiej strony. Nuero- wie rozróżniają tu tzw. kwal, czyli zabór mienia bez zgody posiadacza w celu zabezpieczenia lub realizacji jakiegoś uprawnienia, i wuan — bez­prawne przywłaszczenie mienia, czyli kradzież.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)