HIERARCHIA UPRAWNIEŃ

związku z tym pojawia się możliwość hie­rarchii uprawnień do tego samego dobra. W każdym przypadku, mówiąc o „własności” nale­ży ustalić, czy jednostka ma niezbywalne uprawnienia do korzystania z dóbr, czy zbywal­ne; -nieograniczone i nienaruszalne czy ograni­czone cudzymi roszczeniami; bezwarunkowe czy też uzależniane od spełnienia się pewnych dodatkowych okoliczności. Zależnie od stopnia skomplikowania struktury organizacyjnej spo­łeczeństwa te same uprawnienia mogą się po­wtarzać na poszczególnych szczeblach w hierar­chii grup społecznych. To samo dobro może być również przedmio­tem, uznanych jednocześnie za uprawnione, roszczeń ze strony paru równorzędnych grup społecznych.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)