HERMENEUTYKA A INTERPRETACJA

Zadawaliśmy już pytanie o sens posługiwania się w badaniu świata społeczne­go zasadami nauk ścisłych. W rozważaniach o istocie nauk społecznych zarysowa­ło się w XX wieku podejście hermeneutyczne reprezentowane przez takich myśli­cieli, ja c Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer i Paul Ricouer. Hermeneutyka to nauka o interpretacji. Tradycyjnie oznacza bardziej wyrafinowane i głębsze zrozu­mienie. Bibliści uprawiają hermenutykę, interpretując fragmenty świętych ksiąg, a prawnicy – kiedy starają się wyjaśnić intencje określonego przepisu prawa. Ale z podobnym procesem mamy do czynienia, kiedy dziecko próbuje zrozumieć nor­my obowiązujące w klasie i postępować zgodnie z nimi albo kiedy antropolog stara się zrozumieć obcą kulturę. Hermeneutyka polega na czytaniu i interpretowaniu do­wolnego rodzaju „ludzkiego tekstu”. Do definicji terminów „czytanie” i „tekst” podchodzić należy wyrozumiale.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!