DZIEDZICZENIE UPRAWNIEŃ DO ZIEMI

Wreszcie, zasada solidarności rodowej jest silniejsza od solidarności małżeńskiej i ewentualne roszczenia współmałżonka do spad­ku muszą ustąpić przed uprawnionymi roszcze­niami współrodowców zmarłego. Natomiast dziedziczenie uprawnień do ziemi przebiega wedle wyraźnie określonych reguł. Wśród kopieniaczy, wywodzących pokrewień­stwo w linii macierzystej i zatrudniających w ogrodach kobiety, uprawnienia do ziemi prze­chodzą z matek na córki. Tam, gdzie pokrewień­stwo w linii macierzystej łączy się z przenie­sieniem się kobiety do męża i jego krewnych oraz z pracą mężczyzn w ogrodzie, tam też sto­suje się zasadę dziedziczenia awunkularnego, tzn. że uprawnienia do ziemi przechodzą z brata matki na syna siostry i w ten sposób zachowane są wśród mężczyzn, pomimo pozornie „kobiecej” zasady organizacji społecznej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)