DOSŁOWNA INTERPRETACJA

Nim przejdziemy dalej, spójrzmy na przykład, który pokazuje, jak złożone wia­domości mogą być rozmaicie interpretowane przez „swoich” i „obcych”. Jeżeli wie­my lub zgadujemy, jaka toczy się gra, zupełnie inaczej będziemy interpretować takie same zachowania. Uczniowie grają często „w ubliżanie”. Nauczycielka słyszy, jak uczniowie wyzywają się słowami, które codziennie, gdy wchodzi do klasy, wywołu­ją na jej twarzy rumieniec wstydu. Żeby oduczyć klasę posługiwania się wulgarnym językiem, najpierw tłumaczy i prosi, w końcu sięga po kary. Zinterpretowała dosłow­nie faktyczną treść jako zniewagę, treść relacyjnąjako wrogą i bezpośrednią konfron­tację, a emocjonalną jako nienawiść i niechęć. Zagrożone karą dzieci usprawiedliwia­ją się, że wszystko to była zabawa, nic na serio.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)