DOMINUJĄCA ZASADA

Wreszcie zdarza się, że uprawnienia do ziemi są dziedziczone w linii macierzystej, podczas gdy np. drzewa owo­cowe będące indywidualną własnością mężczyzn są dziedziczone w linii ojcowskiej. Chociaż do­minująca zasada wywodzenia pokrewieństwa zgadza się przeważnie z zasadą dziedziczenia, to jednak mogą tu zachodzić wyjątki. W niektó­rych społeczeństwach dochodzi do tego, że różne typy dóbr są przekazywane wedle różnych za­sad. Tak jak w przypadku małżeństw często wystę­puje równoważna pozycja braci w zakresie jawnie preferowanych zasad zawierania związ­ków z siostrami z innej rodziny i uprawnień do bratowych, tak też i w przypadku własności — uprawnienia braci mogą być znacznie silniejsze od uprawnień małżonki i dzieci zmarłego.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)