DODATKOWE INFORMACJE

Podawane przez nich do­datkowe informacje pozwalają sądzić, że praw­ny status bydła jest bardziej złożony. Bydło może być nabywane przez udział w spadku jako dar od właściciela, przez przywłaszczenie sobie cudzego mienia (np. podczas najazdu na sąsia­dów) jako odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę, w drodze wymiany jako opłata za wyświadczoną przysługę, jako zwrot zaciągnię­tego długu, a także poprzez udział w płatności ślubnej uiszczanej przez pana młodego na rzecz krewnych kobiety. Ten ostatni przypadek jest o  tyle ważny, że związane z zawarciem małżeń­stwa transakcje obejmują znaczne ilości sztuk bydła, a nabyte w ten sposób mienie podlega szczególnym regułom dziedziczenia.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)