CZŁONKOWIE RODU

Członkowie rodu gospodarzy korzystają z pew­nego prestiżu i wokół ich zabudowań skupiają się obejścia przybyszy. Ale prestiż ten utrzy­muje się tylko w granicach terytorium, które zasiedlili jako pierwsi. Członek rodu diel z ple­mienia A straci swój prestiż i będzie zaliczony do rodu roi, kiedy przeniesie się do innego ple­mienia. Hierarchii organizacji terytorialnej od­powiada hierarchia podziałów wewnątrz rodu dominującego w danym plemieniu. W ten spo­sób dla każdego szczebla podziału obszaru ple­miennego istnieje odpowiedniego szczebla line­aż dominującego rodu, którego członkowie są uważani za właścicieli obszaru. Wewnątrz każdej z osad wyróżnia się lineaż zwany gaat tutni, tan. „synów byków” w przeciwieństwie do innych kategorii, takich jak gaat nyiet, co oznacza po­tomków rodu dominującego w linii żeńskiej, lub ji cieng thu, czyli ludzi spowinowaconych z go­spodarzami.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)