Kategoria: Prawo i kontrola

WSPÓLNA STRUKTURA

Wspólna wszystkim jest struktura ustalania sensów, która pozwala komunikować się, produ­kować wiedzę intcrsubiektywną i która daje fundament pod sposoby wyrażania emocjonalnego – jak inni – zaangażowania się.Do czego prowadzi interpretacyjny

ZDOBYTA WIEDZA

Wiedza, którą zdobył nasz badacz, nie znaczy jeszcze, że w pełni uległ socjali­zacji. Może wiedzieć wszystko na temat baseballu, ale samej gry nie cierpieć. Wspólna struktura ustalania sensów jest istotnym

WSPÓLNA STRUKTURA

Wspólna struktura ustalania sensów nie wypełnia całego procesu socjalizacji, ale jest koniecznym warunkiem, by proces ten się potoczył. Rozwój tej struktuiy bardzo przypomina czynność interpretowania. Wymaga nauczenia się zbioru reguł,

O KROK DALEJ

Posuńmy się dalej. Niech Czytelnik wyobrazi sobie klasę i siebie jako ucz­nia. Między uczniami, nauczycielem i uczniami, uczniami i nauczycielem krążą wiadomości faktyczne, relacyjne i emocjonalne. Wiemy, co powinniśmy zrobić,

INTERPRETACYJNE PODEJŚCIE

Na podejście interpretacyjne popatrzeć można pod innym jeszcze kątem. W efekcie inaczej, jaśniej i ostrzej zobaczymy centralne kwestie oddzielające mar­ksizm od funkcjonalizmu. W tym celu przypomnijmy sobie dwa ważne elementy

UPRZEMYSŁOWIENIE I POSTĘP

Uprzemysłowienie i postęp techniczny traktowane są jako nieuniknione i rządzące się własnymi regułami rozwojowymi; szkole przy­pisana jest funkcja ustrukturowania i w ten sposób podporządkowania dążeń i chęci człowieka nawykom i

MARKSISTOWSKA ANALIZA

Marksistowska analiza szkolnictwa skupia się zatem na sposobach nauczania dzieci, by akceptowały sytuację pozbawienia władzy i ograniczenia możliwości.Pojęcie legitymizacji w znaczeniu nadanym przez marksistów obejmuje wiele treści faktycznych, które według

ŻYWOTNE ZNACZENIE

„Legitymiza­cja” ma dla marksistów żywotne znaczenie jedynie dla podtrzymania źródła klaso­wej dominacji. Nie służy dziecku jako jednostce, ale rządzącej elicie i strukturom, które ją wspierają. Podczas gdy funkcjonaliści widzą w

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

Nauczywszy dziecko, że „nieważne, jakie masz znajomości, ale jaką masz wiedzę”, możemy uznać, że nauczyliśmy je fundamentalnej zasady współcze­snego życia społecznego. W opinii marksistów rzeczy mają się zgoła inaczej. Pojęcie

POKAZANIE RÓŻNIC

Pokazawszy te różnice między marksistowskim i funkcjonałistycznym punktem widzenia, możemy zająć się pytaniem podstawowym dla interpretatywistów: Jakie są naprawdę reguły gry w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym?Wydaje się, że znowu stanęliśmy wobec

ŚWIADOME ODTWARZANIE

Domaga sią świadomego odtwarzania demokratycz­nych forrn życia, które ludziom pozwalają nie zgadzać sią miądzy sobą, a które zbu­dowane są z takich cnót, zasad, postaw i wartości, jak wolność, tolerancja, rozsą­dek,

KRYTYKA PODEJŚCIA

Kiedy prezentuje sią podejście interpretacyjne nie tylko jako sposób na rozjaśnie­nie określonych kwestii, ale jako lepszą metodą poznania zagadnień społecznych i pe­dagogicznych, rodzą sią nowe wątpliwości. Interpretatywizm przedstawiany bywa cząsto