Kategoria: O rodzicielstwie

ZAJĘCIA GRUPOWE

W porównaniu z tymi zaletami wartość specjalnych i narzuconych lekcji wydaje mi się wtórna. Nie chodzi o to, że specjalna nauka jest zła czy niepo­trzebna. Nie można jednak dopuścić do

WŁASNE ZAINTERESOWANIA

Mogę przedstawić inne dzieci, które codziennie po lekcjach są równie zajęte swoimi własnymi zainteresowaniami. Podczas tych zajęć są one sobą, pielęgnują swoje zainteresowania i rozwijają charaktery. Problem nie polega na

CZĘSTE POWTARZANIE POMAGA

Częste po­wtarzanie bardzo pomaga dzieciom nauczyć się, a następnie powtorzyc samo­dzielnie takie zdanie. Rodzic może zaprosić dziecko do wspólnych cwiczen słowami: „a teraz powtórzmy razem — nie chcę, abyś to

Z TELEWIZJI LUB OD KOLEGÓW

Jeśli dziecko będzie chciało się dowiedzieć, co obcy może zrobić, to można mu odpowiedzieć, że „na świecie jest trochę niedobrych ludzi, którzy mogą byc zli dla dzicci” Jeśli dziecko słyszało o napastowaniu

SILNA REAKCJA DZIECKA

Jeśli dziecko silnie reaguje na program telewizyjny poświęcony zabójstwom małych chłopców lub dziewczynek, dodałbym „niektórzy ludzie byli tak źle traktowani, kiedy byli dziećmi, że teraz chcą krzywdzić innych — nie

POMOC PRZYCHODNI RODZINNEJ

Warto jest zapewnić sobie i dziecku pomoc przychodni rodzinnej, agencji, która specjalizuje się w urazach na tle seksualnym, lub agencji społecznej zajmującej się sprawami rodzinnymi. Dalekosiężnym rozwiązaniem wszelkiego rodzaju przemocy wobec

CO OJCIEC POWINIEN DAĆ DZIECKU?

Na początku chciałbym omówić zagadnienie utożsamiania się chłopca ze swoim ojcem, gdyż jest to najsilniejszy mechanizm kształtujący charakter dziec­ka płci męskiej. Muszę także wspomnieć o romantycznym przywiązaniu dziew­czynki do ojca,

STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

Podstawą są natomiast stosunki między dziećmi a rodzicami. Chłopiec w wieku około 3 lat zaczyna przeczuwać, że jego przeznaczeniem jest być mężczyzną. Obserwuje ojca, identyfikuje się z nim i stara

ZACHOWANIE MĘSKIE LUB KOBIECE

Na przykład chłopiec, który wyrasta na mężczyznę, którego w naszym społeczeń­stwie nazywa się zniewieściałym, w dzieciństwie utożsamiał się przede wszy­stkim z matką, a nie z ojcem. Istnieje wiele czynników, które

W RÓŻNYCH STRONACH ŚWIATA

W jednej części świata bycie mężczyzną oznacza kult macho — twardego, agresywnego i dominującego. W innej części lub w innej klasie społecznej oznacza to „filozofowanie” i zain­teresowanie sprawami „ducha”. Ostatnio

KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU

Ojciec nie musi wykazywać zbyt wiele inicjatyw w kształtowaniu charakteru swego syna. Syn ochoczo wykona  o tej pracy. Rozumiem przez to, że ojciec nie musi dźwigać na swych barkach większej

WYOBRAŻENIE OJCA

Dzieci tak bardzo potrzebują wyobrażenia ojca, że kiedy znika on z ich życia, kreują ten obraz i przechowują go w pamięci. Obraz ten powstaje częściowo z tego, co słyszały, a