Kategoria: Dobry rodzic

Stanowczość nie wyklucza serdeczności

Stanowczość nie wyklucza serdeczności. Dziecko musi mieć świadomość, że choć matka i ojciec są dla niego bardzo dobrzy, mają też swoje prawa, potrafią okazać stanowczość, nie pozwolą mu na zachowanie

Dziecko powinno wiedzieć, że uczucie złości jest normalne

Dziecko powinno wiedzieć, że uczucie złości jest normalne. Gdy mała zachowuje się niegrzecznie w stosunku do was — bo poczuła się czymś dotknięta lub jest zazdrosna o brata czy siostrę

Nie da się całkiem wyeliminować napadów złości

Nie da się całkiem wyeliminować napadów złości. Wymagałoby to ze strony rodziców nadludzkiej cierpliwości i taktu. Gdy wybuchnie burza, starajcie się ją przyjąć w miarę obojętnie i jak najszybciej zażegnać.

Zazdrość może być szkodliwa

Zazdrość może być z wychowawczego punktu widzenia szkodliwa. Te bez wątpienia intensywnie- przeżywane emocje nawet przez dorosłego, mogą być szkodliwe i dla riialutkiego dziecka, ponieważ nie zdaje sobie ono sprawy z

W sytuacji rywalizacyjnej

Jak pomóc dziecku w sytuacji rywalizacyjnej. Przeważająca większość małych dzieci reaguje na pfzyjście na świat kolejnego dziecka w rodzinie pragnieniem, by samemu powrócić do niemowlęctwa przynajmniej w pewnych momentach, i

Gdy matka wraca z niemowlęciem do domu

Gdy matka wraca z niemowlęciem do domu. Jest to zwykle moment gorączkowej krzątaniny. Matka jest zmęczona i bardzo przejęta. Ojciec biega po domu, starając się być pomocny. Starsze dziecko, będąc

Dziecko jest zazdrosne nie tylko o matkę

Dziecko jest zazdrosne nie tylko o matkę — o inne osoby również. Ojciec, wracając do domu po prasy, powinien powstrzymać się od spontanicznego pytania malca: „Jak dzisiaj sprawuje się malutka?”

Jak radzić sobie z różnymi przejawami zazdrości?

Jak radzić sobie z różnymi przejawami zazdrości? Gdy starsze dziecko zaatakuje niemowlę, wstrząśniąci tym rodzice, zawstydzaj co jest całkowicie naturalną reakcją z ich strony. Ma to jednak ujemne następstwa, a

Rodzice powinni zmierzać w trzech kierunkach

Rodzice powinni zatem zmierzać w trzech kierunkach: po pierwsze, chronić niemowlę; po drugie, wyraźnie dać starszemu dziecku do zrozumienia, że nie będzie mu wolno pozwalać sobie na agresywne zachowania w

Bardzo przejęci swą rolą rodzice

Bardzo przejęci swą rolą rodzice czasami do tego stopnia dręczą się problemem zazdrości i tak usilnie starają się zapobiec jej powstaniu, że potęgują poczucie zagrożenia u starszego dziecka zamiast je zmniejszać.

Lepsze rezultaty wychowawcze

Z reguły można liczyć na lepsze rezultaty wychowawcze nie interweniując w większość zatargów między dziećmi, bo zazwyczaj mogą je rozstrzygnąć we własnym zakresie. Gdy rodzice koncentrują się na wytropieniu winowajcy,

Jak zapobiegać lękom

Jak zapobiegać lękom w tym wieku? Dzieci, od niemowlęctwa stykały się z różnymi osobami i miały sprzyjające warunki, by rozwinąć niezależność i nawiązać dobry „kontakt z otoczeniem, są mniej skłonne